Anders kijken

Wat mij het meest raakt in jongeren met een licht verstandelijke beperking, is de kwetsbaarheid van deze jongeren. We vroegen naar hun ideeën over de toekomst: wat willen ze later worden?

Deze jongeren kunnen meer dan ze zelf denken; dan wij denken. Misschien anders; op hun eigen manier. We mogen niet te veel verwachten maar ook niet te weinig. Juist dat maakt ze extra kwetsbaar: hoe houd je dat in balans? Overschatten leidt tot problemen maar onderschatten frustreert ook. Steeds maar horen dat je iets niet kunt, slaat je lam. Wij zijn er van overtuigd dat iedereen een talent heeft, welke beperking je ook hebt.

Ook de angst die de moeders van deze jongeren uiten, ontroerde mij. Ze maken zich met name zorgen over de zelfredzaamheid. Hoe gaat hun kind zich redden in die resultaatgerichte en veeleisende maatschappij? Een eigen inkomen, zelfstandig wonen en fijne vrienden zit dat er wel in? En wat als je als moeder er niet meer kunt zijn voor je kind? Wat dan?

Wat gun je deze jongeren de tijd en het begrip dat nodig is om hun weg te vinden. Het geduld om nieuwe vaardigheden aan te leren. De aandacht om zelfvertrouwen te ontwikkelen; net genoeg om niet overmoedig worden. Je gunt ze de liefde en warmte die ieder mens nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen tot een respectvol mens die mee kan doen, op zijn of haar eigen manier.

Ik snap die zorgen wel. En daarom is het belangrijk dat we deze verhalen vertellen en delen. Dat we kennismaken met jonge mensen als Ali, Yusuf en Bono. Want ook al weet je maar een klein beetje van hun leven, dan snap je beter waarom ze zijn zoals ze zijn. Het helpt je ‘anders’ te kijken naar deze prachtige jongeren met dezelfde dromen als iedereen.

In 2010 publiceerde Daniella het boek ‘Anders’ omdat zij zich zorgen maakt over de toekomst van haar zoon die een aantal niet-zichtbare beperkingen heeft. Om antwoorden te krijgen interviewde zij jongvolwassenen over wonen, werken, pesten, zelfvertrouwen, liefdesrelaties, depressiviteit, medicatie en drugs. ‘Anders’ is een inspirerend boek met persoonlijke verhalen over opgroeien met het gevoel 'anders' te zijn. Een inkijkje hoe 'we' in de maatschappij omgaan met mensen die afwijken van de massa en hoe jongeren met een beperking zich staande houden in deze veeleisende en resultaatgerichte maatschappij.