Wanneer de ontwikkeling van een kind anders verloopt dan die van leeftijdgenootjes, is het niet altijd duidelijk wat er aan de hand is. Soms merkt men dit meteen na de geboorte. Het kan ook zijn dat men het later merkt, als het kind gaat spelen, leert praten, gaat lopen en omgaat met broertjes, zusjes en leeftijdgenootjes.

Als er vragen blijven, kunt u als ouder of als professional (na toestemming van de ouder) zelf contact opnemen met VTO-Vroeghulp. Bij VTO-Vroeghulp werken mensen met veel kennis over de ontwikkeling van jonge kinderen. VTO-Vroeghulp zoekt uit wat er aan de hand is en gaat na hoe het kind en de ouder het beste kunnen worden geholpen. Ook bieden wij steun bij het organiseren en afstemmen van de hulpverlening, als dit nodig is.

VTO-Vroeghulp is een samenwerkingsverband van GGD Amsterdam, Cordaan, MEE Amstel en Zaan, Omega en de samenwerkende Revalidatie Instellingen Amsterdam. Indien nodig vindt er eigen richtinggevende diagnostiek plaats. Zoals een observatie of een video-opname. Aanvullend onderzoek kan worden aangevraagd om de ontwikkeling van het kind beter in kaart te brengen. VTO-Vroeghulp verzorgt in overleg met ouders alle verwijzingen die nodig zijn voor een vervolgtraject. Wij bieden ook trajectbegeleiding. Dit kan nodig zijn in situaties waar sprake is van zowel een complexe zorgvraag als een complexe organisatorische situatie of als de zorgbehoefte meerdere organisaties en domeinen overstijgt.

In samenspraak met de ouders van het kind en een team van deskundigen begeleidt de trajectbegeleider ouders bij verschillende stappen zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van de diagnose, het opstellen en uitvoeren van een ge├»ntegreerd ondersteuningsplan en het zorgdragen voor een geco├Ârdineerd ondersteuningsaanbod.

De inzet van trajectbegeleiding is altijd gericht op versterking van de ouders en hun netwerk zodat zij zelf keuzes kunnen maken met betrekking tot de hulpdoelen en wensen en de regie in eigen handen houden.

Profiel

Anneke Kesler
Arts Coördinator VTO-Vroeghulp
GGD Amsterdam

Contactgegevens

GGD Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 100
Amsterdam
020 555 5244
akesler@ggd.amsterdam.nl

Links

www.vtovroeghulp.nl
info@vtovroeghulp.nl

In de film

Extra zorgFrustratieFunctionerenGedragMijlpalenOntwikkelingsonderzoekOudersOvervragenPubertijdSamenlevingTerugtrekkenTweede milieuVroeghulpteamVTO VroeghulpZelfvertrouwen

Verbergen