Ik werk als persoonlijk begeleider specialist in een LVB locatie van Cordaan. Hier komen jong volwassen cliënten een nieuwe start maken in hun leven. Vaak zijn zij in de problemen gekomen doordat ze geen werk konden krijgen/vasthouden, door conflicten in de omgang met anderen/familie, door schulden, enz. Het eerste dat wij hen hier dan bieden, is een dak boven hun hoofd en de mogelijkheid om structuur in hun leven op te bouwen.

Wat opvalt, is dat de meeste cliënten geen vertrouwen hebben, niet in zichzelf, maar ook niet in anderen. Dat zie je niet direct, want ze zijn ‘streetwise’ geworden; vaak weren ze in eerste instantie hulp af, (‘ik kan het zelf wel’), maar dit blijkt dan eerder angst om zich afhankelijk te voelen van anderen. Daar hebben zij vaak slechte ervaringen mee; achter dat masker schuilt dus vaak grote tragiek.

De grootste uitdaging voor mij is dan hen weer in contact te brengen met hun werkelijke gevoelens, behoeften en competenties, en zo hun zelfvertrouwen te versterken. Twee belangrijke methodieken, die me hierbij helpen, zijn bij aanvang de Basic Trustmethode en vervolgens in combinatie met het Eigen Initiatief Model. De BasicTrust methode biedt een manier van communiceren met de cliënt, waardoor diens basisvertrouwen wordt versterkt en die bovendien de-escalerend werkt. Het Eigen Initiatief Model (EIM) gaat er van uit dat mensen met een verstandelijke beperking zelf kunnen denken en zelf de stappen kunnen aanleren die zij tijdens de uitvoering van een taak toepassen. Iemand leert zo zelf nadenken over de eigen mogelijkheden in verschillende situaties.

Profiel

Caroline de Rijk
Persoonlijk begeleider
Specialist/Docent weerbaarheid
Cordaan

Contactgegevens

Geen contactgegevens beschikbaar.

Links

www.cordaan.nl
www.basictrust.nl
www.eigeninitiatiefmodel.nl

In de film

AankunnenBeschadigdErkenningHardleersKeuzeOordeelSchuldenVerbindenVertrouwenVerwachtingenVoorbeeldZelfvertrouwen

Verbergen