Jongeren bij de Gemeente

Jongeren verdienen een plek in de samenleving waar ze volwaardig mee kunnen doen. Voor vrijwel alle jongeren betekent dit dat zij naar school gaan of aan het werk zijn. Tegelijk geldt voor te veel jongeren dat ze niet leren of aan het werk zijn.

Deelnemen aan de maatschappij

Het Jongerenloket van de Gemeente Amsterdam is er voor Amsterdamse Jongeren tussen de 16 en 27 jaar zonder baan, opleiding of startkwalificatie. De voornaamste rol van het Jongerenloket is het op weg helpen en/of begeleiden van deze jongeren richting werk, school of traject richting vaardigheden die nodig zijn om via werk deel te nemen aan de maatschappij.

De afdeling Werk & Opleiding Jongeren

Het Jongerenloket is onderdeel van de afdeling “Werk Opleiding & Jongeren” van de Gemeente Amsterdam. We werken in die combinatie omdat we zo alle expertise op het gebied van de aanpak op jeugdwerkloosheid in huis hebben, om jongeren zo goed mogelijk en bij voorkeur op maat op weg helpen. Binnen deze afdeling wordt nauw samengewerkt met o.a. Bureau Leerplicht. Doordat er intensief wordt samengewerkt met het onderwijs en de stadsdelen worden klantmanagers van het Jongerenloket zichtbaar in de wijken.

Kwetsbare doelgroep

Voor de kwetsbare doelgroep zijn er via het jongerenloket passende trajecten. We versterken zo de inzet rond kwetsbare jongeren en we zetten in om passend werk en terugkeer naar school te bewerkstelligen. Met de invoering van de Participatiewet* per 1 januari wordt de inzet op deze kwetsbare groep nog belangrijker.

*Met de invoering van de Participatiewet zijn (kwetsbare) jongeren met een arbeidsbeperking (voorheen Wajongers) aangewezen op de Gemeente, zie voor meer informatie de links hiernaast.

Profiel

Loes Stoltenborg
Klantmanager jongerenloket
DWI

Contactgegevens

Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen
Marktplein NW-Triade
Jan van Galenstraat 323
1056 CH Amsterdam
020 252 7861
loes.stoltenborg@dwi.amsterdam.nl
LinkedIn

Meld je voor een gesprek op een van de Werkpleinen, elke werkdag tussen 09.00-13.00.

Links

www.dwi.amsterdam.nl
http://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/jongerenloket/


In de film

Doorsturen in netwerkExpertise en kennisHerkennenLastige klantOpenheid in detailOvervragenRechten en plichtenStartmeterTeam Samen DoenUitkering aanvragenUitleg en begeleidingUitstroom naar werkVeranderingenWerkgever vindenWet uitvoerenZoekperiode

Verbergen