Vanuit onze afdeling intensieve preventieve aanpak (IPA) begeleiden en ondersteunen we LVB-jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Er is vaak sprake van meervoudige problematiek waarop andere hulpverleners moeilijk grip krijgen. Ook voor ouders is het lastig om ze op het goede pad te krijgen en te houden. Sommigen hebben nog helemaal geen hulpverleningsgeschiedenis.

Wij zijn gespecialiseerd in het herkennen van LVB-jongeren en de dingen waar ze (mogelijk) tegenaan lopen. Hier kunnen wij, op een laagdrempelige manier, goed op inspelen. Jongeren geven aan dat ze zich bij ons vertrouwd voelen, omdat ze geen druk ervaren (vrijwillig kader) en altijd bij de medewerkers terecht kunnen. Zij vinden het fijn dat wij actief meegaan naar afspraken en er voor de jongeren zijn. Dat wij naast ze staan en volhoudend zijn in het contact. Doordat wij praktisch werken, realistische doelen stellen, maar ook flexibel zijn, weet een jongere waar hij aan toe is.

Een kort voorbeeld uit de praktijk

Een meisje, 19 jaar, is uitgevallen op school. Ze heeft vaak een baantje, maar is die telkens snel kwijt. Haar ouders maken zich zorgen en hebben geen grip op haar. Wij hebben een melding gekregen uit ons netwerk dat dit meisje mogelijk niet meer naar school gaat en geen werk heeft. Wij gaan op huisbezoek om aan te geven dat we haar bij, haar hulpvragen, willen ondersteunen. Ze blijkt hoge schulden te hebben en wil daar van af.

Wij bieden aan haar in begeleiding te nemen en haar toe te leiden naar schuldhulpverlening. Er ontstaat een vertrouwensband. Door de gesprekken krijgen we meer inzicht in andere problemen die er spelen, zoals: geen diploma (schoolgeschiedenis: speciaal onderwijs), geen inkomen en geen dagbesteding en vermoedens van LVB-problematiek. Uit een IQ test, waar we samen heen zijn gegaan, blijkt dat ze LVB-er is. Samen met haar vraag ik een Wajong-uitkering aan. We pakken dagbesteding op en we zoeken, samen, een werkplek voor de lange termijn die goed bij haar kwaliteiten en wat ze aankan aansluit. Omdat het voor haar fijn kan zijn hebben we, met haar toestemming, gesprekken met haar ouders over hoe om te gaan met deze problematiek.

Profiel

Nienke Water
Medewerker intensieve Preventieve Aanpak
IPA

Contactgegevens

Streetcornerwork
Afdeling intensieve Preventieve Aanpak (iPA)
06 1401 3336
n.water@streetcornerwork.eu
LinkedIn

Links

www.streetcornerwork.eu
ipa-amsterdam.nl/

In de film

AanmeldenAchtergrondAfsprakenFamilieInstantiesIntensieve Preventieve AanpakIPA StreetcornerworkMoeilijk lerendProblematiekSlachtofferSpiegelenVangnetVeldwerk

Verbergen