Susan van Putten, intern begeleider bij de Kinkerbuurtschool, volgt de scholingsmodule “Signalering en Begeleiding van leerlingen met een licht verstandelijke beperking”, ontwikkeld in samenwerking met de GGD, MEE en experts uit het speciaal onderwijs door het Centrum voor Nascholing (Hogeschool van Amsterdam / Universiteit van Amsterdam).

Iedere leerling heeft recht op optimale persoonlijke ontplooiing.

Daarbij hebben leerlingen met een licht verstandelijke beperking (LVB) een specifieke ondersteuningsbehoefte. Daarom is het belangrijk een LVB vroegtijdig te signaleren. Het onderwijs is daar dé plaats voor, want wanneer leerkrachten en intern begeleiders in staat zijn een LVB bij een leerling vroegtijdig te herkennen kunnen ze hier op een afgestemde wijze mee omgaan. Zowel leerling als ouders kunnen dan begeleid worden om de leerling zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

Het signaleren en begeleiden van leerlingen met een LVB is niet eenvoudig. In de training bij het Centrum voor Nascholing leren scholenteams en intern begeleiders in de eerste plaats om een LVB te herkennen. Vervolgens leren zij de beste aanpak voor de leerling met een LVB vorm te geven, extra ondersteuningsvragen te formuleren en adresseren en op adequate wijze met ouders in gesprek te gaan. De opzet van de training onderscheidt zich door een krachtige, gefundeerde basis vanuit recent wetenschappelijke onderzoek. De training wordt verzorgd door experts met ruime praktijkervaring met het signaleren en begeleiden van leerlingen met een LVB in de bredere onderwijscontext van de school.

Susan van Putten: “Basisscholen krijgen mede door Passend Onderwijs steeds meer kinderen op school met een licht verstandelijke beperking. We vinden het nog lastig om deze kinderen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben. Ze hebben veel individuele aandacht nodig, leerstof in kleine stapjes en zo concreet mogelijk. Daarnaast hebben ze hulp nodig bij het begrijpen van sociale situaties. Er komt steeds meer informatie (zoals deze documentaire) en scholing over goed onderwijs aan deze groep kinderen. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Elk kind kan bloeien als het zich veilig en gewaardeerd voelt en succes kan ervaren, ook al is dat niet op het niveau van landelijke gemiddelden.

Op de Kinkerbuurtschool zijn we nog zoekend naar de didactische aanpak van kinderen met LVB, maar door het warme pedagogische klimaat en de grote aandacht voor de creatieve ontwikkeling voelen ook kinderen die 'niet goed kunnen leren' zich thuis.”

Profiel

Susan van Putten
Intern begeleider
Kinkerbuurtschool

Contactgegevens


Brede School De Kinkerbuurt
Borgerstraat 109
1053 PE Amsterdam

Susan van Putten
020 612 0177

Centrum voor Nascholing
Postbus 2009
1000 CA Amsterdam

Noortje de Vries
020 525 1247 / 06 5529 4377
ndevries@cna.uva.nl

Links

www.kinkerbuurtschool.nl
www.centrumvoornascholing.nl/lvb

In de film

Advies aan oudersBalans binnen de bandbreedteEigen meetlatEigen talentenHerkenningIndividueelKnelpunt menskracht en kennisLesmethodes op niveauMachteloosNegatief zelfbeeldSimpel en positiefSpeciaal basisonderwijsTraining HvA: Do's en Dont'sTraining HvA: Groot succesTraining HvA: Wat is LVB

Verbergen