Mensen met een beperking

Een IQ onder de 85 en een beperkt aanpassend vermogen. Dat is - enigszins kort door de bocht - de definitie van een licht verstandelijke beperking (LVB).

Moeilijk herkenbaar

De beperkingen van mensen met een LVB zijn niet op het eerste gezicht waar te nemen. Daarnaast hebben mensen met een LVB een sterke neiging om hun eigen beperkingen verborgen te houden. Ook streetwise taalgebruik werkt in de praktijk zeer verhullend. Voor het vaststellen van een LVB moet sprake zijn van problemen op verschillende levensterreinen. De meeste personen worden echter maar op één of enkele terreinen in een sociale situatie waargenomen door derden; de optelsom van problemen van een persoon wordt daardoor vaak niet gezien.

Screener voor Intelligentie en Licht verstandelijke beperking

Er is een instrument waarmee eenvoudig kan worden vastgesteld of er sprake is van een licht verstandelijke beperking. Hendrien Kaal, Henk Nijman en Xavier Moonen ontwikkelden het screeninginstrument SCIL (Screener voor Intelligentie en Licht verstandelijke beperking). SCIL is geschikt om snel te screenen op een mogelijke licht verstandelijke beperking (LVB). Een LVB is niet altijd direct zichtbaar, maar wel van grote invloed op het algemeen functioneren. Het gaat bij een LVB om een combinatie van een lager dan gemiddeld IQ (tussen de 50 en 85) en beperkingen in het gedrag die leiden tot problemen in het maatschappelijk functioneren.

Als sprake is van een mogelijke LVB is nader diagnostisch onderzoek nodig. Het is van belang om een LVB tijdig te herkennen om de begeleiding, zorg en omgang beter aan te laten sluiten op de mogelijkheden van mensen met een LVB. Let wel: een screeningsinstrument is geen diagnostisch instrument maar veeleer een instrument dat een beslissing kan onderbouwen om wel of geen nader diagnostisch onderzoek in te zetten.

Profiel

Xavier Moonen
Fac. der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
UvA

Contactgegevens

Universiteit van Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 127
Kamer D9.23
1018 WS Amsterdam
Postbus 15776
1001 NG Amsterdam

06 5540 2800
06 5510 7583
x.m.h.moonen@uva.nl
xmoonen@koraalgroep.nl
LinkedIn

Links

Er zijn geen links.

In de film

Definitie LVBDynamische gesprekkenFight, flight, make loveFunctionerenGedeelde visieGedragsproblemenGeneraliserenNeiging tot instemmenOnderzoekSamen levenSchreeuw om aandachtStrategieënSupports Intensity Scale