Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtings-bijeenkomsten

De film en de videointerviews op de website kunnen worden ingezet ten behoeve van verdiepende bijeenkomsten voor mensen die beroepsmatig of vanuit hun eigen vragen over het onderwerp licht verstandelijke beperking in gesprek willen gaan.

Het doel van het bespreekbaar maken is het thema in het bewustzijn te brengen, zodat bij iedereen ruimte ontstaat voor zelfreflectie en de mogelijkheid om anders te gaan kijken naar patronen, oordelen en vanzelfsprekendheden in het taboe rond de kwetsbare medeburger met een licht verstandelijke beperking.

Interactief

De film en website zijn interactief opgezet. In de film komen deskundigen aan het woord die terug te vinden zijn in de interviews. Daar is veel meer van hun verhalen, ervaringen en visies terug te zien voor degene die in een of meer van deze deskundigen geïnteresseerd is. Op de persoonlijke profielpagina’s wordt doorverwezen naar meer informatie en de organisaties van waaruit zij werken. Daar is ook meer hulp en professionele begeleiding te vinden.

Bekijk de sociale kaart van Amsterdam naar mensen met een licht verstandelijke beperking.

Opzet van de voorlichtingsbijeenkomsten

Bij het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst gericht op mensen met een licht verstandelijke beperking is het van belang een aantal punten ter overweging te nemen:

 1. Wat is er op dit gebied al gaande in de stad? Is het mogelijk om bij bestaande activiteiten of organisaties aan te sluiten? Probeer de witte vlekken in de aanpak van LVB in je regio in te vullen.
 2. Kies een methodiek die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de doelgroep. Denk aan creatieve workshops, doe-activiteiten en outreach-benadering van de deelnemers.
 3. Kies een methodiek die aansluit bij je eigen organisatie. Is er voldoende expertise in huis? Zo niet, denk dan aan het inhuren van expertise, een trainer of voorlichter uit het plaatselijke netwerk.

Praktische tips

 1. Creëer een sfeer waarin over persoonlijke onderwerpen gesproken kan worden.
 2. Laat mensen de tijd om zich uit te spreken, juist als zij er moeite mee blijken te hebben.
 3. Vertoon de film op een groot scherm.
 4. Zorg voor een goede geluidsweergave.
 5. Verduister desnoods de ruimte voor een optimale beleving van de film.
 6. Zorg ook voor online toegang tot de website om de interviews en info te tonen.
 7. Geef ruimte aan de reacties die de film losmaakt, ook emoties.
 8. Zet de groep aan het werk in kleine groepen om veel mensen actief te laten zijn.
 9. Laat de groepjes weer verslag uitbrengen van wat hen bezighield.
 10. Bestudeer vooraf de interviews op de website en verwijs naar de informatie van de deskundigen.
 11. Wees niet veroordelend, open voor de ervaringen van de anderen, een veilige sfeer blijft belangrijk.